רויטל  ליכטנפלד אלון

רויטל ליכטנפלד אלון

מנהלת העסקים, החברה לפיתוח משאבי אנוש,

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי

הרצאות מפי רויטל ליכטנפלד אלון:

דוברים נוספים באירוע SMART CITY 2019

Open Accessibilty Menu