08:00

SMART CITY 2019

08:00

רישום וארוחת בוקר

09:00

פתיחה

09:05

ברכות
אבי כהן
שלמה דולברג

09:30

עיר חכמה: הדור הבא
ליאורה שכטר

09:45

מדדי עיר חכמה: טכנולוגיים וכללים
אורי בן ארי

10:00

קבלת החלטות בעולם המוניציפאלי
רויטל  ליכטנפלד אלון

10:15

GIV CITY- Making the World a Better Place to Live
מאיר גבעון

10:30

עיר חכמה בין פריפריה למרכז
אופיר פינס פז

10:45

עיר בטוחה וחכמה בעידן ה-AI
צבי לב

11:00

דיגיטל, אבל, גם אדיב ואנושי-מערכת שמבינה דיבור
עופר טרנר

11:15

פרטיות 4.0
אלון בכר

11:30

תבניות תנועה בערים
פרופ' עידו בן גל

11:45

על IOT וערים חכמות

12:00

אחד על אחד, ראשי ערים ובכירים ברשויות המקומיות
ליזי דלרי'צה
עליזה בלוך
יצחק קשת

12:40

מה באמת הופך עיר חכמה
גלעד רבינוביץ

12:55

תפקידה של האקדמיה בפיתוח העיר החכמה
פרופ' אייל יניב

13:10

לקחים מפרויקטי עיר חכמה
ד"ר עדנה פשר

13:20

מרתון הרצאות טד של מנמ"רים, פרויקטי עיר חכמה סיכום שנת 2018 ותוכניות ל-2019
אמיר זיו
מוטי לייסט
ירון יהב
יהוד מרסיאנו

14:10

עיר חוסן: על אסטרטגיה, GIS אנליטי ויצירת עיר חוסן
פרופ' אבי דגני

14:25

האם הערים חכמות באמת?
פרופ' יובל פורטוגלי

14:45

סיום וארוחת צהריים
Open Accessibilty Menu